company-6138

Buitenschoolse opvang

De BSO is bedoeld voor kinderen uit alle groepen van de basisschool. De kinderen worden o.a. met de trekker met huifkar opgehaald van scholen in Colmschate en De Vijfhoek. De vorm waarin de buitenschoolse opvang wordt gegoten is actief, inspirerend en betrokken. Er heerst in de BSO van DE COMPANY een huiselijke sfeer. Dat is belangrijk, want de kinderen moeten zich er wel thuis voelen. Daarnaast kan er ook lekker gewerkt worden, onder andere door de aanwezigheid van speel-, teken- en constructiemateriaal.

Pedagogisch Beleid

Veel van de kwaliteit, sfeer en de manier van werken hangt af van een pedagogisch beleid. Vandaar dat wij werken aan de hand van een pedagogisch beleidsplan, dat wij regelmatig controleren en evalueren en zo nodig bijstellen; vanwaar ons uitgangspunt ligt voor de omgang met de kinderen. Download ons Pedagogisch beleidsplan van de buitenschoolse opvang.

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.

 

Bereken hier uw netto bijdrage!

Flexibele kinderopvang

Voor ouders of verzorgers met wisselende werktijden hebben wij flexibele opvang. Kinderen hebben geen vaste opvangdag, maar worden zoveel mogelijk ingepland volgens het van te voren opgegeven werkrooster van de ouders of verzorgers. Net als de overige opvang wordt flexibele opvang in dagdelen (kinderdagverblijf) of blokken (BSO) afgenomen. De dagindeling is als volgt:

 

Dagdelen kinderdagverblijf

ochtend: 7.00 – 13.00
middag: 13.00 – 19.00

 

Blokken buitenschoolse opvang
De begintijd van de blokken buitenschoolse
opvang is afhankelijk van de schooltijden 
van uw kind om 12.00, 14.00, 14.30 of 15.00 uur.
De eindtijd van alle blokken is 19.00 uur.

 

Blokken vakantieopvang

7.00 – 11.00 uur of 7.00 – 13.00 uur
11.00 – 15.00 uur of 13.00 – 19.00 uur
15.00 – 19.00 uur

Inschrijven voor de BSO


 

Maandag

 Voorschools Naschools Vakantie

Dinsdag

 Voorschools Naschools Vakantie

Woensdag

 Voorschools Naschools Vakantie

Donderdag

 Voorschools Naschools Vakantie

Vrijdag

 Voorschools Naschools Vakantie