company-5770

Oudercommissie

Rol van de oudercommissie
De oudercommissie heeft een belangrijke adviserende rol over onder meer het pedagogisch beleid, personeelsbeleid, veiligheid, voeding, gezondheid, hygiëne en de jaarbegroting. De leiding van De Company houdt ons op de hoogte en vraagt ons om advies.

 

Activiteiten
Wij zetten ons in voor een goede sfeer tussen het personeel, de kinderen en hun ouders. We vergaderen minimaal 4 keer per jaar en zonodig vaker. Activiteiten worden aangekondigd op het mededelingenbord in de hal van De Company, alsmede in de nieuwsbrief en op deze website.

 

Wat doen wij voor ouders?
Ouders kunnen vragen, ideeën, opmerkingen of klachten altijd aan ons richten. Gewoon zomaar, of als zij denken dat ze daarbij niet bij de leiding terecht kunnen. Wij inventariseren, bemiddelen en kunnen eventueel adviseren of doorverwijzen. Alle informatie behandelen wij vertrouwelijk en acties ondernemen we in goed overleg.

Hoe is de oudercommissie te bereiken?
Wij zijn op verschillende manieren bereikbaar:

Via onze postvakjes:

  • locatie Doornenburg. Deze staat in het hok achter de wasmachine en droger.
  • locatie De Wizard. Deze staat in de bovenste kast links als u het lokaal binnen loopt.
  • via ons emailadres oc.decompany@gmail.com
  • bij het halen en brengen van onze kinderen.