company-5770

Oudercommissie

Rol van de oudercommissie
De oudercommissie heeft een belangrijke adviserende rol over onder meer het pedagogisch beleid, veiligheid, voeding, gezondheid, hygiëne en de tarieven. De leiding van De Company houdt ons op de hoogte en vraagt ons om advies.

 

Activiteiten
Wij zetten ons in voor een goede sfeer tussen het personeel, de kinderen en hun ouders. We vergaderen 5 keer per jaar en zo nodig vaker. Activiteiten worden aangekondigd op het mededelingenbord in de hal van De Company, alsmede in de nieuwsbrief en op deze website.

 

Wat doen wij voor ouders?
Ouders kunnen vragen, ideeën, opmerkingen of klachten altijd aan ons richten. Gewoon zomaar, of als zij denken dat ze daarbij niet bij de leiding terecht kunnen. Wij inventariseren, bemiddelen en kunnen eventueel adviseren of doorverwijzen. Alle informatie behandelen wij vertrouwelijk en acties ondernemen we in goed overleg.

Wie zijn wij en hoe is de oudercommissie te bereiken?
Janneke van Dongen – locatie Kolmenscate
Marcel Eekman – locaties Doornenburg, Kolmenscate en De Wizard
Gwenda Kamstra – locatie De Wizard
Marcel Krijt – locatie De Wizard
Wilma Hettinga – locatie Doornenburg

We doen ons best om iedere locatie met minimaal 1 lid te vertegenwoordigen.
Wij zijn bereikbaar via ons emailadres oc.decompany@gmail.com of bij het halen en brengen van onze kinderen.

 

Vergaderingen 2019
De vergaderingen voor 2019 zijn op onderstaande data gepland.
Naast onze vaste agenda stellen we elke vergadering één van de thema’s centraal waar we adviesrecht over hebben. Dit thema staat achter de vergaderdatum genoemd.
26 februari 2019, 20.00 uur (thema: voedingsbeleid)
17 april 2019, 20.00 uur (thema: pedagogisch beleid)
18 juni 2019, 20.00 uur (thema: gezondheid en veiligheid)
11 september 2019, 20.00 uur (thema: klachtenbeleid)
12 november 2019, 20.00 uur (thema: tarieven)
Alle vergaderingen vinden plaats op de locatie Doornenburg. Indien je een onderwerp wilt inbrengen, een vergadering wilt bijwonen of als je lid wilt worden mail ons dan op oc.decompany@gmail.com.

 

Nieuwe leden gezocht!
De oudercommissie is op zoek naar ouders die ons komen versterken.
Interesse? Meld je dan nu aan via oc.decompany@gmail.com of meld je aan bij de leiding.