company-5770

Oudercommissie

Rol van de oudercommissie
De oudercommissie heeft een belangrijke adviserende rol over onder meer het pedagogisch beleid, personeelsbeleid, veiligheid, voeding, gezondheid, hygiëne en de jaarbegroting. De leiding van De Company houdt ons op de hoogte en vraagt ons om advies.

 

Activiteiten
Wij zetten ons in voor een goede sfeer tussen het personeel, de kinderen en hun ouders. We vergaderen minimaal 4 keer per jaar en zo nodig vaker. Activiteiten worden aangekondigd op het mededelingenbord in de hal van De Company, alsmede in de nieuwsbrief en op deze website.

 

Wat doen wij voor ouders?
Ouders kunnen vragen, ideeën, opmerkingen of klachten altijd aan ons richten. Gewoon zomaar, of als zij denken dat ze daarbij niet bij de leiding terecht kunnen. Wij inventariseren, bemiddelen en kunnen eventueel adviseren of doorverwijzen. Alle informatie behandelen wij vertrouwelijk en acties ondernemen we in goed overleg.

Wie zijn wij en hoe is de oudercommissie te bereiken?

Wie wij zijn is te zien in het smoelenboek. We doen ons best om iedere locatie met minimaal 1 lid te vertegenwoordigen.
Wij zijn bereikbaar via ons e-mailadres oc.decompany@gmail.com of bij het halen en brengen van onze kinderen.

 

De vergaderingen voor 2018 zijn op de volgende data gepland:

7 februari 2018
11 april 2018
27 juni 2018
12 september 2018
7 november 2018

Alle vergaderingen vinden plaats op de locatie Doornenburg. Indien je een onderwerp wilt inbrengen, een vergadering wilt bijwonen of als je lid wilt worden mail ons dan op oc.decompany@gmail.com.

 

Vacature voor locatie BSO Zwaluwenburg

Voor de locatie BSO Zwaluwenburg zoeken wij nog een vertegenwoordiger voor de oudercommissie. Interesse? Vraag om informatie of meld je aan bij de leiding of via oc.decompany@gmail.com.