company-6012

Peuterspelen

Naast onze succesvolle locatie De Wizard is De Company in het schooljaar 2016/2017 ook op OBS Kolmenscate gestart met peuterspelen in een volledig vernieuwde ruimte.
Peuterspelen is bedoeld voor kinderen van 2 en 3 jaar. Ze zijn welkom op OBS De Wizard aan het Andriessenplein en op OBS Kolmenscate aan de Venninkweg 1.

De inloop is tussen 8.30 en 9.00 uur en de kinderen kunnen worden opgehaald tussen 11.45 en 12.15 uur. In de schoolvakanties is peuterspelen gesloten. Het gaat dus om 40 weken per jaar en het is zeker niet ter vervanging van kinderdagopvang!

Bereken hier uw netto bijdrage!

De Company beschouwt haar Peuterspelen allereerst als een plezier brengende, actief makende maar tegelijkertijd voor- en vroegschoolse educatie (VVE) waarin ‘het spelen’ voorop staat. Het Peuterspelen bij de Company zal de peuter tijdens zijn of haar verblijf actief begeleiden bij en stimu­le­ren in zijn ontwikkeling waarbij extra zorg en aandacht mogelijk is voor peuters met een taal-of ontwikkelingsachterstand, maar ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hierbij wordt samengewerkt met het basisonderwijs. Zie ook ons beleid peuterspelen.

 

Heel belangrijk binnen peuterspelen vinden wij het contact met en de betrokken van ouders. Door ouders zoveel mogelijk te betrekken kunnen wij het kind optimaal stimuleren in zijn ontwikkeling. Wat en hoe ouderparticipatie!

Bij ons peuterspelen maken we gebruik van het VVE programma Uk en Puk.

 

Uk en Puk

Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het draait bij Uk & Puk niet alleen om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert babytjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

 

Ook is Uk & Puk een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Inspectie GGD
Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit bij het Peuterspelen. De inspectierapporten van onze locaties kunt u hieronder downloaden.

 

Inspectierapport Kolmenscate november 2018
Inspectierapport De Wizard april 2017 (jaarlijks onderzoek)
Inspectierapport De Wizard april 2017 (incidenteel onderzoek)

Dagindeling

08:30   Inloop (keuze uit 4 verschillende activiteiten)
09:00   Kring; zonnetje wordt voorgesteld aan de groep
09:05   Dagritme kaarten worden doorgenomen
09:10   Puk wakker maken en aankleden
09:20   Welkomstlied
09:20   Zonnetje vertelt over meegebracht speelgoed
09:25   Activiteiten (actief)
10:00   Kring, liedjes zingen
10.05   Fruit eten
10:30   Buiten spelen
11:00   Naar binnen, handen wassen en in de kring
11:10   Boek voorlezen
11:20   Activiteiten (rustig)
11:40   Puk naar bed brengen en afsluiten
11:45   Uitloop  (keuze uit 4 verschillende activiteiten)

Inschrijven voor Peuterspelen


Indicatie VVE *
 Ja Nee

Gewenste dagen

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag