Buitenschoolse opvang

De BSO is bedoeld voor kinderen van alle groepen van de basisschool. De Company biedt voorschoolse,- naschoolse-en vakantie opvang aan op alle werkdagen. Ook zijn wij tijdens studie-of stakingsdagen gewoon geopend. Op onze verschillende locaties proberen wij een huiselijke sfeer te creëren waar kinderen zich thuis voelen.

De opvang wordt zowel met vaste uren als met flexuren aangeboden zodat er voor iedereen passende opvang plaats kan vinden! De opvangtijden zijn gebaseerd op de schooltijden van de kinderen en afhankelijk van de school kunnen zij terecht op BSO de Wizard, BSO de Eekhoorn, BSO Kolmenscate.

De vorm waarin de opvang is gegoten is actief, inspirerend en betrokken. Daarnaast kan er ook lekker gewerkt worden, onder andere door de aanwezigheid van speel-teken-en constructiemateriaal.

Pedagogisch Beleid

Een pedagogisch beleid is nodig om de kwaliteit, sfeer en manier van werken te kunnen waarborgen. Vandaar dat wij werken aan de hand van een pedagogisch beleidsplan, dat wij regelmatig controleren en evalueren en zo nodig bijstellen; vanwaar ons uitgangspunt ligt voor de omgang met de kinderen. Download hier ons Pedagogisch beleidsplan van de buitenschoolse opvang.

Inspectie GGD

Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit bij onze buitenschoolse opvang. Het resultaat kunt u lezen in de rapporten van onze verschillende locaties.

Inspectierapport de Eekhoorn juli 2020

Inspectierapport Doornenburg april 2019

Inspectierapport Kolmenscate juni 2021

Inspectierapport De Wizard oktober 2020

Incidentele onderzoeksrapport De Wizard 2019

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.

 

Bereken hier uw netto bijdrage!

Flexibele kinderopvang

Voor ouders of verzorgers met wisselende werktijden hebben wij flexibele opvang. Kinderen hebben geen vaste opvangdag, maar worden zoveel mogelijk ingepland volgens het van te voren opgegeven werkrooster van de ouders of verzorgers. Net als de overige opvang wordt flexibele opvang in dagdelen (kinderdagverblijf) of blokken (BSO) afgenomen. De dagindeling is als volgt:

 

Dagdelen kinderdagverblijf
ochtend: 7.00 – 13.00
middag: 13.00 – 19.00

 

Blokken buitenschoolse opvang
De begintijd van de blokken buitenschoolse opvang is afhankelijk van de schooltijden van uw kind om 12.00, 14.00, 14.30 of 15.00 uur.
De eindtijd van alle blokken is 19.00 uur.

 

Blokken vakantieopvang
7.00 – 11.00 uur of 7.00 – 13.00 uur
11.00 – 15.00 uur of 13.00 – 19.00 uur
15.00 – 19.00 uur

Inschrijven voor de BSO


 

Maandag

VoorschoolsNaschoolsVakantie

Dinsdag

VoorschoolsNaschoolsVakantie

Woensdag

VoorschoolsNaschoolsVakantie

Donderdag

VoorschoolsNaschoolsVakantie

Vrijdag

VoorschoolsNaschoolsVakantie