Peuterspelen

De Company ziet Peuterspelen als een plezier brengende, actief makende maar tegelijkertijd voor- vroegschoolse educatie waarin ‘ het spelen’ centraal staat. Peuterspelen is niet ter vervanging van het kinderdagverblijf en bedoeld voor kinderen van 2 t/m 4 jaar oud. De kinderen zijn welkom op  OBS De Wizard aan het Andriessenplein, OBS Kolmenscate aan de Venninkweg 1 en Wij de Wereld aan de Eekhoorn 10.

De inloop is tussen 8.30 en 9.00 uur en de kinderen kunnen om 12.30 weer worden opgehaald. In de schoolvakanties is peuterspelen gesloten. Het gaat dus om 40 weken per jaar.

Bereken hier uw netto bijdrage!

De pedagogisch medewerkers van de Company zullen de peuter tijdens zijn of haar verblijf actief begeleiden  en stimu­le­ren in zijn ontwikkeling waarbij extra zorg en aandacht mogelijk is voor peuters met een taal-of ontwikkelingsachterstand, maar ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hierbij wordt samengewerkt met het basisonderwijs. Zie ook ons Pedagogischbeleidsplan peuterspelen.

 

Heel belangrijk binnen peuterspelen vinden wij het contact en de betrokkenheid van ouders. Door ouders zoveel mogelijk te betrekken kunnen wij het kind optimaal stimuleren in zijn ontwikkeling. Wat en hoe ouderparticipatie!

Bij ons peuterspelen maken we gebruik van het VVE programma Uk en Puk, met uitzondering van het peuterspelen op de Eekhoorn, dit is een Montessori school.

 

Uk en Puk

Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het draait bij Uk & Puk niet alleen om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert babytjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

 

Ook is Uk & Puk een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Inspectie GGD
Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit bij het Peuterspelen. De inspectierapporten van onze locaties kunt u hieronder downloaden.

GGD Rapport peuterspelen Eekhoorn

Peuterspelen Wij de Wereld inspectierapport 2019

Peuterspelen Kolmenscate inspectierapport dec 2020

Inspectierapport De Wizard juli 2020 (jaarlijks onderzoek)

Rondleiding peuterspelen De Wizard

Dagindeling

Tussen half negen en negen uur kunnen de kinderen gebracht worden, ze brengen hun eigen fruit en drinken mee en hangen hun spullen weg in hun eigen luizenzak. Tot negen uur gaan we vrij spelen!

Daarna gaan we in de kring zitten en doen we een gezamenlijke activiteit. Vervolgens gaan we lekker buitenspelen en na die tijd hebben weer een momentje in de kring om wat te drinken en ons fruit te eten.

Wanneer wij klaar zijn met eten, is het tijd voor gericht spel. Tijdens dit moment doen wij 1 op 1 activiteiten met de kinderen.

Het is alweer tijd om op te ruimen, we lezen nog een verhaaltje voor en zingen een liedje. We sluiten gezamenlijk de ochtend af aan tafel, waarna iedereen tussen twaalf en half één weer naar huis gaat.

Inschrijven voor Peuterspelen


Indicatie VVE *
JaNee

Gewenste dagen

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag