De Company werkt nauw samen met de scholen waarin onze peuteropvang en buitenschoolse opvang is gevestigd. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de overgang tussen de verschillende opvangvormen zo vloeiend mogelijk verloopt.

Doorgaande leerlijn

Voor kinderen is het belangrijk dat zij zich veilig voelen bij de stap naar de ‘grote school’ en goed voorbereid aan hun basisschoolcarrière beginnen.
Het helpt enorm als kinderen al weten welke juf of meester ze krijgen en in welk lokaal ze straks zitten. Ook voor ouders is het prettig als er een soepele overgang is naar het basisonderwijs. Professionals van voorschoolse voorzieningen en basisscholen zijn samen in staat om continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te garanderen, dit doen wij door o.a. onze pedagogische werkwijze af te stemmen met de manier van onderwijs op de scholen waar wij mee samen werken.

Zo hebben wij gezamenlijke thema’s, lopen wij regelmatig bij elkaar naar binnen en vieren wij gezamenlijk schoolfeesten en andere bijzondere dagen.

 


Warme overdracht

Voordat uw kind de overgang maakt tussen het kinderdagverblijf of peuterspelen en school doen wij graag een warme overdracht naar onze collega’s of school. Bij deze overdracht is het van belang om de ontwikkeling van het kind te beschrijven, wat het kind prettig vindt en hoe ouders met het kind omgaan. Dit doen wij aan de hand van het zogenaamde “Oké-formulier” die eerst door ouders en dan door onze medewerkers wordt ingevuld. Zo weet de leerkracht al het één en ander over uw kind en kunnen onze pedagogisch medewerkers toelichting geven over de wijze waarop zij uw kind hebben begeleid.
 
Ook met scholen waarmee wij geen nauwe samenwerking hebben zullen we natuurlijk contact opnemen voor een overdracht, het zenden van het Oké formulier en een afspraak maken als dat gewenst is.
 
Er hoeft niet altijd contact te zijn tussen de kinderopvang en school, sommige ouders regelen dit liever zelf. In dat geval kunnen we als kinderopvang ondersteunen bij de overgang door informatie over basisscholen te geven.
 
Wanneer u uw kind aanmeldt voor één van onze bso’s nadat hij of zij bij ons op het kinderdagverblijf of bij peuterspelen is geweest nemen de medewerkers van beide opvangvormen vanzelfsprekend contact met elkaar op voor een warme overdracht.

 

 

 

Samenwerking met scholen

Onze bso- en peuteropvanglocaties zijn gevestigd bij scholen OBS de Wizard/IBS de Zonnebloem, OBS Kolmenscate en Wij de Wereld.

 

Meer informatie over één van deze scholen?
Klik op het logo om de website te bezoeken.