Wat is peuterspelen?
De Company ziet Peuterspelen als een plezier brengende, actief makende en tegelijkertijd voor- en vroegschoolse educatie waarin ‘het spelen’ centraal staat. Peuterspelen is niet ter vervanging van het kinderdagverblijf en bedoeld voor kinderen van 2 t/m 4 jaar oud. De kinderen zijn welkom op OBS De Wizard aan het Andriessenplein, OBS Kolmenscate aan de Venninkweg 1 en Wij de Wereld aan de Eekhoorn 10.

De inloop is tussen 8.30 en 9.00 uur en de kinderen kunnen om 12.30 weer worden opgehaald. In de schoolvakanties is peuterspelen gesloten. Het gaat dus om 40 weken per jaar.

 

Pedagogisch beleid
De pedagogisch medewerkers van de Company zullen de peuter tijdens zijn of haar verblijf actief begeleiden  en stimu­le­ren in zijn ontwikkeling waarbij extra zorg en aandacht mogelijk is voor peuters met een taal-of ontwikkelingsachterstand, maar ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hierbij wordt samengewerkt met het basisonderwijs. Zie ook ons Pedagogisch beleidsplan peuterspelen.

Ouderparticipatie
Heel belangrijk binnen peuterspelen vinden wij het contact en de betrokkenheid van ouders. Door ouders zoveel mogelijk te betrekken kunnen wij het kind optimaal stimuleren in zijn ontwikkeling. Wat en hoe ouderparticipatie!

VVE
Bij ons peuterspelen maken we gebruik van het VVE programma Uk en Puk, met uitzondering van het peuterspelen op de Eekhoorn omdat dit een Montessorischool is.

Uk en Puk

Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het draait bij Uk & Puk niet alleen om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert babytjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Ook is Uk & Puk een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Inspectie GGD

Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit bij het Peuterspelen. De inspectierapporten van onze locaties kunt u hieronder downloaden.

Peuterspelen Eekhoorn inspectierapport februari 2024
Peuterspelen Kolmenscate inspectierapport april 2023
Peuterspelen Wizard inspectierapport mei 2023
Peuterspelen Kolmenscate incidenteel onderzoek VVE 2023

Rondleiding peuterspelen De Wizard