Informatie wat betreft het Corona-Virus

 

Meer informatie wat betreft de regeling rond om het Corona-virus vindt u hier in ons beleidsplan.

 

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen heeft de regering wederom besloten om in de strijd tegen de verspreiding het corona-virus de scholen en de kinderopvang te sluiten. Deze maatregel gaat in vanaf 16 december en duurt in ieder geval tot en met 17 januari.

 

Een uitzondering wordt gemaakt voor de kinderen van ouders in “vitale beroepen”. Zij worden- mits zij geen klachten hebben- gedurende deze periode wel opgevangen. In deze brief vindt u alle informatie over de opvangperiode van 16-12-2020 tot 17-01-2021. Meer informatie over de noodopvang leest u op de site van de Rijksoverheid.

Filmpjes nieuwe regels kinderopvang

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in zes filmpjes een toelichting op de nieuwe regels voor de kinderopvang die per 1 januari 2018 zijn ingegaan (Wet IKK).

 

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema’s:

 

  • De ontwikkeling van het kind centraal
  • Veiligheid en gezondheid
  • Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
  • Kinderopvang is een vak

 

Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers in de kinderopvang. Ook is er één video gemaakt voor medewerkers en één voor ouders en oudercommissies.

 

De filmpjes geven uitleg, maatregelen, praktische tips en voorbeelden.

 

Door middel van deze video’s krijgt u een goed beeld van de wijzigingen die de nieuwe wet met zich mee brengt.

 

Bekijk de filmpjes

De Company steunt Unicef

Ieder nieuw kind op ons kinderdagverblijf ontvangt bij het intakegesprek een Oenny ©, hét nieuwe vriendje van Unicef. Op die manier steunt De Company Unicef.

 

168648-20710-oenny-knuffel-30-cm

 

Schrijf uw kind nu in voor ons kinderdagverblijf en steun hiermee Unicef!

 

343781-oenny-knuffel-30-cm tekst

De Company werkt aan Gezonde Kinderopvang

De Company wil dat kinderen gezond opgroeien, daarom werken wij aan Gezonde Kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezonde eetgewoonten aanwennen, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven. Kim is pedagogisch medewerker bij de Company en kreeg recent een certificaat omdat zij de basismodule van de scholing Een Gezonde Start van Gezonde Kinderopvang heeft afgerond.
Kim is coach Gezonde Kinderopvang bij de Company. Kim is de spil in de organisatie om de aandacht voor een gezonde leefstijl te borgen in het dagelijks werk en beleid binnen deze organisatie. Zij schoolde haar collega’s in Een Gezonde Start. In deze scholing doen medewerkers kennis en vaardigheden op rond gezonde leefstijl. Zij weten hoe je een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, samen met ouders en kinderen en hoe je zelf het gezonde voorbeeld geeft. Een felicitatie waard!
Gezonde Kinderopvang ondersteunt organisaties met een praktische aanpak en scholing. De Company werkt daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Hier kunt u ons voedings en beweegbeleid vinden. Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, met ondersteuning van branche- en koepelorganisaties. Zie ook www.gezondekinderopvang.nl.

gezonde kinderopvang logo