Ieder nieuw kind op ons kinderdagverblijf ontvangt bij het
intakegesprek een knuffelkonijn van het Kinderfonds.
Op deze manier steunt De Company het Ronald Mcdonald Kinderfonds.


Klik hier voor meer informatie

Klachtenprocedure De Company

Ondanks alle goede bedoelingen die wij hebben, kan het voorkomen dat u klachten en/of suggesties heeft over hoe het anders kan/moet in onze kinderopvang. In eerste instantie kunt u zich richten tot de groepsleidsters. Komt u met hen niet tot een bevredigend resultaat, dan kunt u zich richten tot de houder (directeur) van De Company.

Volgens de wettelijke regeling klachten en geschillen moet een klacht schriftelijk ingediend worden bij de houder.

 

De houder:
– onderzoekt de klacht zorgvuldig;
– houdt u zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling;
– zorgt ervoor dat de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 6 weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;
– verstrekt u een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht, met een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

 

Geschillencommissie
Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht via de interne klachtenprocedure dan kunt u de hulp inroepen van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Voor het indienen van een klacht bij De Geschillencommissie moet u een bepaalde procedure volgen. Meer informatie vindt u op www.degeschillencommissie.nl