Ieder nieuw kind op ons kinderdagverblijf ontvangt bij het
intakegesprek een knuffelkonijn van het Kinderfonds.
Op deze manier steunt De Company het Ronald Mcdonald Kinderfonds.


Klik hier voor meer informatie

Kinderdagverblijf

Op ons kinderdagverblijf creëren wij een huiselijke sfeer en hanteren wij ruime openingstijden (van 7:00 tot 19:00) zonder vaste breng- en haaltijden.

Huiselijke sfeer

De pedagogisch medewerkers van ons kinderdagverblijf creëren een huiselijke en gezellige sfeer waarin ieder kind zoveel mogelijk verzorging, begeleiding en persoonlijke aandacht krijgt om zich goed te kunnen ontwikkelen.

 

Individuele en groepsactiviteiten

Omdat de ontplooiing van kinderen centraal staat wordt er veel aandacht besteed aan individuele- en groepsactiviteiten.

 

Geen vaste breng- en haaltijden

Om zo flexibel mogelijk te zijn kennen wij geen vaste breng- en haaltijden. Bij het brengen en halen van uw kind is er altijd gelegenheid eventuele bijzonderheden door te spreken.

 

Ontzorgen van ouders

Om ouders zoveel mogelijk te ontzorgen bieden wij op het kinderdagverblijf een totaalpakket met luiers, voeding en warme maaltijden. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Pedagogisch beleids- en werkplan

Een pedagogisch beleid is nodig om de kwaliteit, sfeer en manier van werken te kunnen waarborgen. Vandaar dat wij werken aan de hand van een pedagogisch beleidsplan, dat wij regelmatig controleren, evalueren en zo nodig bijstellen. Download hier ons Pedagogisch beleidsplan voor het kinderdagverblijf.

 

Veiligheid voor alles

Uw kind is bij ons in veilige handen. Ons kinderdagverblijf voldoet aan alle voorwaarden en eisen die de wet aan een kinderdagverblijf stelt. Alle pedagogisch medewerksters hebben een beroepsgerichte opleiding gevolgd en zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.

 

Dagdelen

Het kinderdagverblijf heeft ruime openingstijden van van 7.00-19.00 uur. Een dag bestaat uit 2 dagdelen: van 7.00-13.00 uur en van 13.00-19.00 uur. De opvang wordt afgenomen per dagdeel. Om te zorgen dat uw kind een veilig en vertrouwd gevoel heeft wordt er op vaste tijden, gegeten, gedronken, geslapen en gespeeld

Inspectie GGD

Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit bij ons kinderdagverblijf. Het inspectierapport kunt u hier downloaden.

 

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.

 

Bereken hier uw netto bijdrage!

Rondleiding Kinderdagverblijf De Company

Flexibele kinderopvang

Voor ouders of verzorgers met wisselende werktijden hebben wij flexibele opvang. Kinderen hebben geen vaste opvangdag, maar worden zoveel mogelijk ingepland volgens het van te voren opgegeven werkrooster van de ouders of verzorgers. Net als de overige opvang wordt flexibele opvang in dagdelen (kinderdagverblijf) of blokken (BSO) afgenomen. De dagindeling is als volgt:

 

Dagdelen kinderdagverblijf
ochtend: 7.00 – 13.00
middag: 13.00 – 19.00

 

Blokken buitenschoolse opvang
De begintijd van de blokken buitenschoolse opvang is afhankelijk van de schooltijden  van uw kind om 12.00, 14.00, 14.30 of 15.00 uur.
De eindtijd van alle blokken is 19.00 uur.

 

Blokken vakantieopvang
7.00 – 11.00 uur of 7.00 – 13.00 uur
11.00 – 15.00 uur of 13.00 – 19.00 uur
15.00 – 19.00 uur

Inschrijven voor het KDV


 

Eerste keus

Maandag 7-13 uurMaandag 13-19 uurDinsdag 7-13 uurDinsdag 13-19 uurWoensdag 7-13 uurWoensdag 13-19 uurDonderdag 7-13 uurDonderdag 13-19 uurVrijdag 7-13 uurVrijdag 13-19 uur

Tweede keus

Maandag 7-13 uurMaandag 13-19 uurDinsdag 7-13 uurDinsdag 13-19 uurWoensdag 7-13 uurWoensdag 13-19 uurDonderdag 7-13 uurDonderdag 13-19 uurVrijdag 7-13 uurVrijdag 13-19 uur

Niet

Maandag 7-13 uurMaandag 13-19 uurDinsdag 7-13 uurDinsdag 13-19 uurWoensdag 7-13 uurWoensdag 13-19 uurDonderdag 7-13 uurDonderdag 13-19 uurVrijdag 7-13 uurVrijdag 13-19 uur