Op ons kinderdagverblijf creëren wij een huiselijke sfeer en hanteren wij ruime openingstijden (van 7:00 tot 19:00) zonder vaste breng- en haaltijden.

Huiselijke sfeer
De pedagogisch medewerkers van ons kinderdagverblijf creëren een huiselijke en gezellige sfeer waarin ieder kind zoveel mogelijk verzorging, begeleiding en persoonlijke aandacht krijgt om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Individuele en groepsactiviteiten
Omdat de ontplooiing van kinderen centraal staat wordt er veel aandacht besteed aan individuele en groepsactiviteiten.

Geen vaste breng- en haaltijden
Om zo flexibel mogelijk te zijn kennen wij geen vaste breng- en haaltijden. Bij het brengen en halen van uw kind is er altijd gelegenheid eventuele bijzonderheden door te spreken.

Ontzorgen van ouders
Om ouders zoveel mogelijk te ontzorgen bieden wij op het kinderdagverblijf een totaalpakket met luiers, voeding en warme maaltijden. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Pedagogisch beleids- en werkplan
Een pedagogisch beleid is nodig om de kwaliteit, sfeer en manier van werken te kunnen waarborgen. Vandaar dat wij werken aan de hand van een pedagogisch beleidsplan, dat wij regelmatig controleren, evalueren en zo nodig bijstellen. Download hier ons Pedagogisch beleidsplan voor het kinderdagverblijf.

Veiligheid voor alles
Uw kind is bij ons in veilige handen. Ons kinderdagverblijf voldoet aan alle voorwaarden en eisen die de wet aan een kinderdagverblijf stelt. Alle pedagogisch medewerkers hebben een beroepsgerichte opleiding gevolgd en zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.

Dagdelen
Het kinderdagverblijf heeft ruime openingstijden van van 7.00-19.00 uur. Een dag bestaat uit 2 dagdelen: van 7.00-13.00 uur en van 13.00-19.00 uur. De opvang wordt afgenomen per dagdeel. Om te zorgen dat uw kind een veilig en vertrouwd gevoel heeft wordt er op vaste tijden gegeten, gedronken, geslapen en gespeeld.

Inspectierapport GGD
Onder deze link vindt u het meest recente inspectierapport van de GGD.

Flexibele kinderopvang

Voor ouders of verzorgers met wisselende werktijden hebben wij flexibele opvang. Kinderen hebben geen vaste opvangdag, maar worden zoveel mogelijk ingepland volgens het van te voren opgegeven werkrooster van de ouders of verzorgers. Net als de overige opvang wordt flexibele opvang in dagdelen (kinderdagverblijf) of blokken (BSO) afgenomen. De dagindeling is als volgt:

Dagdelen kinderdagverblijf
ochtend: 7.00 – 13.00
middag: 13.00 – 19.00

Blokken buitenschoolse opvang
De begintijd van de blokken buitenschoolse opvang is afhankelijk van de schooltijden  van uw kind om 12.00, 14.00, 14.30 of 15.00 uur.
De eindtijd van alle blokken is 19.00 uur.

Blokken vakantieopvang
7.00 – 11.00 uur of 7.00 – 13.00 uur
11.00 – 15.00 uur of 13.00 – 19.00 uur
15.00 – 19.00 uur

Rondleiding Kinderdagverblijf De Company