De Company Deventer B.V. is aangesloten bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

De registratienummers van onze locaties zijn:

KDV De Company:        194065108
BSO De Company:        218640808
BSO Kolmenscate:        151880712
BSO De Eekhoorn:        262187486
BSO De Wizard:             480091894

Kinderdagverblijf Peuterspelen De Eekhoorn: 115872255
Kinderdagverblijf Peuterspelen De Wizard:   994845789
Kinderdagverblijf Peuterspelen Kolmenscate: 309903488

Informatie over het Landelijk Register Kinderopvang kunt u vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl