Ieder nieuw kind op ons kinderdagverblijf ontvangt bij het
intakegesprek een Oenny ©, hét nieuwe vriendje van Unicef.
Op die manier steunt De Company Unicef.


Klik hier voor meer informatie

Privacyverklaring De Company


Welke gegevens registreren wij als u online een rondleiding aanvraagt of u inschrijft bij ons?

Ouders/verzorgers: Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Uw kind: Naam, (verwachte) geboortedatum, geslacht, soort opvang, dagdelen waarop de opvang gewenst is.


Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor het leggen van contact met u, zodat wij een afspraak kunnen maken voor een rondleiding, u een passend voorstel kunnen sturen of een vraag te beantwoorden.


Gegevens delen met derden

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Uw gegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten zodat de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd blijft. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Hoe worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde server. Onze beveiligingsprogramma’s worden verzorgd door een derde partij waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten. Alle gegevens worden bewaard op de eigen server van de Company.

Onze website wordt beheerd door een derde partij. De gegevens die via de website binnenkomen gaan echter direct naar de Company, dus worden niet beschikbaar gesteld voor deze partij. De administratie is verantwoordelijk voor het bewaken van uw gegevens.

De volgende personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens:
– Directie
– Administratie
– Pedagogisch medewerkers
Voor alle medewerkers van de Company geldt dat zij zorgvuldig zullen omgaan met uw privacygevoelige gegevens.


Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.
Onze bewaartermijnen:
– Persoonsgegevens: Gedurende de looptijd van het contract en tot 7 jaar daarna.


Kunt u uw gegevens inzien en/of laten verwijderen?

U kunt uw gegevens zowel inzien als laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op zodat wij de mogelijkheden kunnen bespreken. (info@de-company.nl of 0570-517451)

Wij proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om te gaan. Mocht u merken dat er iets niet goed is gegaan, laat ons dit zo spoedig mogelijk weten door contact met ons op te nemen. Ook kunt u een officiele klacht indienen via de officiële klachtenprocedure. Zie hiervoor ‘Klachtenregeling’ op onze website. (www.de-company.nl)


Cookiegebruik op onze website

Door akkoord te gaan met onze cookiemelding op onze website heeft u toegestemd tot het plaatsen van cookies op uw computer.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website in verbinding te brengen met onze facebookpagina.

Wanneer u deze cookies niet accepteert werkt de rest van de website naar behoren, enkel het gedeelte facebook zal wegvallen.
Cookies kunnen altijd worden verwijderd van uw computer. Hoe deze cookies moeten worden verwijderd is per internetbrowser verschillend.