De Company wil dat kinderen gezond opgroeien, daarom werken wij aan Gezonde Kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezonde eetgewoonten aanwennen, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven.

Donna is coach Gezonde Kinderopvang bij de Company. Donna is de spil in de organisatie om de aandacht voor een gezonde leefstijl te borgen in het dagelijks werk en beleid binnen deze organisatie. Zij schoolde haar collega’s in Een Gezonde Start. In deze scholing doen medewerkers kennis en vaardigheden op rond gezonde leefstijl. Zij weten hoe je een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, samen met ouders en kinderen en hoe je zelf het gezonde voorbeeld geeft. Een felicitatie waard!
Gezonde Kinderopvang ondersteunt organisaties met een praktische aanpak en scholing. De Company werkt daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Hier kunt u ons voedings en beweegbeleid vinden. Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, met ondersteuning van branche- en koepelorganisaties. Zie ook www.gezondekinderopvang.nl.